Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

uczeszmimysli
zrób pierwszy krok,
drugi zrobimy razem.

December 26 2014

uczeszmimysli
Jak on ładnie się uśmiecha. Prosto w moje serce.
— William Wharton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimaginacyjna imaginacyjna
Sponsored post
feedback2020-admin
uczeszmimysli
Granice są w nas.
— zasłyszane.
uczeszmimysli
Tak wiele rąk na świecie a ja chcę trzymać tylko twoją.
Reposted fromsilla silla viaimaginacyjna imaginacyjna
uczeszmimysli
Mam ser­ce wy­pełnione Tobą po brzegi.
— Katarzyna Grochola
uczeszmimysli
Od teraz - wszystkie moje jutra należą do Ciebie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaimaginacyjna imaginacyjna
uczeszmimysli
0130 76b4
Reposted fromczinok czinok viaimaginacyjna imaginacyjna
uczeszmimysli
Każdej nocy śnią mi się Twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok - ' Listy miłosne '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaimaginacyjna imaginacyjna
uczeszmimysli

Ale płacz sam się cisnął, bo właśnie na moich oczach umierał człowiek, którego sobie wyobraziłem.
— Michał Witkowski
uczeszmimysli
-Pamiętasz, gdy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy ? -Tak, to właśnie od tamtego momentu cały mój świat streszcza się w Twojej osobie. 
uczeszmimysli
uczeszmimysli
'Pozbawił cię tego, co teoretycznie ci się należało - teoretycznie, bo tak naprawdę nic i nigdy ci się nie należy. Zastąpił cię kimś innym.'
— Jakub Żulczyk
Reposted frombeatkazz beatkazz viatobecontinued tobecontinued

December 20 2014

uczeszmimysli
0941 9361 500
uczeszmimysli

Wiesz w którym momencie zrozumiałem, że Cię Kocham? Złapałem się na tym w chwili gdy zrozumiałem, że to wszystko co robiłem, robiłem po to by stworzyć Ci bezpieczną przystań. Miejsce do którego będziesz mogła wracać. Chować się przed niebezpieczeństwem. Przetrwać wszystko, nabrać sił, ogrzać się, czuć się bezpiecznie i na miejscu. Zrozumienie tego było jak nagłe zaburzenie błędnika, wtedy wszystko się zmieniło. I trwa tak do dzisiaj.

— Karolina, ciąg dalszy.
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
uczeszmimysli
Nie mów mi: „Bądź realistką”
Ja, kochanie, chcę mieć wszystko.
— Maria Peszek- 'Padam'
Reposted fromjujube jujube viatobecontinued tobecontinued
uczeszmimysli
Myślałem, że się z Ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na Ciebie.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
uczeszmimysli

  

Choć raz usłyszeć, że czyjś świat  beze mnie nie istnieje

 

uczeszmimysli
Przyjdź do mnie kiedyś, przyjdziesz? Otwierając drzwi udam zaskoczenie, chociaż przecież czekam od tak dawna.
— kolego
Reposted fromzenibyja zenibyja viatobecontinued tobecontinued
uczeszmimysli
5816 b6e7
Reposted fromwetryagain wetryagain viatobecontinued tobecontinued
uczeszmimysli
W tej chwili nie wierzę absolutnie w nic i nie mam żadnej nadziei.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...